Upravit stránku

Vynikající zkušenosti norského výrobce  hydroizolačních  plastových pásů Protan v  oblasti  výroby  a aplikace střešních  systémů  vedly  k  dalšímu zdokonalování  a inovacím v tomto oboru. Nemalým  důvodem  pro  počátek spolupráce s techniky z USA,  kde již byly zkušenosti,  bylo i  svérázné skandinávské podnebí. Od roku 1985 se vědci v norském koncernu  na  výrobu  a  vývoj hydroizolačních  pásů  Protan  věnovali využití větru tak, aby izolace na střechách kotvil  a  nesnažil  se  s  kotvením bojovat, jako je tomu u ostatních způsobů kotvení hydroizolací proti  působení  účinků  sání větru. Vakuový  systém kotvení  pásů Protan SE byl vyvinut a upraven na drsné severské  povětrnostní  podmínky a v Norsku byl certifikován.

Hydroizolační fólie Protan certifikovány TZÚS

Obchodní  a  technické  zastoupení firmy  Protan  pro  Českou  a  Slovenskou republiku,  firma  Izolprotan  s.r.o.,  uvedlo vakuový systém kotvení  na trh svou první aplikací  podtlakového  systému  v  roce 2001. V současné době probíhá montáž již druhé  desítky  tohoto  mezi  odbornou  i laickou veřejností  málo známého systému kotvení  fólií  proti  působení  sání  větru. Funkčnost  systému  je  prověřena vichřicemi, které v poslední době na našem území prověřují  kvalitu návrhů a instalací střešních  souvrství.  Vakuový  systém kotvení  Protan  je  u  nás  certifikován Technickým  a  zkušebním  ústavem stavebním v Praze.

Jak probíhá podtlakové kotvení fólie

Princip  podtlakového  kotvení izolačních pásů je založen na znalostech působení  větru  na  střešní  konstrukci.  V oblastech  rohových  a  okrajových,  kde působí  sáním,  se  tyto  sací  síly  využijí  k podtlakovému  kotvení  hydroizolace prostřednictvím  vakuových  ventilů, umístěných  v  izolaci.  Vakuový  ventil  je kovový  válec  se  speciálně  tvarovanou hlavicí.  Jednosměrné proudění  vzduchu zajišťuje  vložka  z  EPS,  na  které  je ukotvena pohyblivá EPDM membrána.  Ta
zajistí  možnost  proudění  vzduchu  ze střešního souvrství  ven,  ale ne do něho. Tím  je  podtlak  zajištěn.  Potom  systém funguje  po  celou  dobu  životnosti  tak, že vytvořený podtlak přisává fólii k podkladu a čím větší  je sání  větru,  tím větší  silou je fólie podtlakem kotvena.

V  souvrství  dochází  k  pohybu vzduchu  směrem  ven  a  ten  odvádí  i případnou  vlhkost  vyskytující  se  pod hydroizolací. V novostavbách zabudovanou vlhkost  z  mokrých  procesů,  v
rekonstruovaných skladbách zabudovanou vlhkost  z  mnohaletých  zatékání.  Vlhkost není  odkázána pouze  na difuzi  PVC fólií Protan  s  velice  nízkým  difuzním odporem.  Konstrukce  se  vysušuje  větší rychlostí  a  vlhkost  nezpůsobuje  hnilobné procesy  nebo  vysychání  do  vnitřních
prostor.

Montáž hydroizolační fólie nechte na odbornících

K  funkčnosti  vakuového  systému kotvení  musí  být  splněny  a  dodrženy
následující zásady. Prvním  zásadním  předpokladem  pro aplikaci  systému podtlakového  kotvení  je vzduchotěsnost  podkladu.  Neporušená betonová  mazanina  nebo  kompaktní stávající bitumenová izolace jsou ideálním vzduchotěsným  podkladem. Porušená izolace na bázi bitumenu se musí vyspravit, na nosnou konstrukci z trapézových plechů se musí provést po dohodě s dodavatelem systému  vzduchotěsná  zábrana  a  pro některé  podklady  se  v  konečné  fázi
vakuový systém vůbec nedoporučí.

Další  zásadou,  která  musí  být  striktně dodržena,  je  absolutní  technologická kázeň při pokládce. Autorizaci pro pokládku vakuových  systémů  vydává  zástupce dodavatele  Protanu  pro  ČR  a  SR, Izolprotan s.r.o., na základě svých znalostí prováděcích  firem  co  se  týče  kvality
pokládky.

Vzduch nesmí být do souvrství nasáván z vnitřního prostoru netěsnostmi v podkladní konstrukci  a  také  musí  být  fólie vzduchotěsně  uzavřena  kolem obvodu atik,  stěn,  prostupů,  vtoků  atd.
Vzduchotěsnost se zajišťuje pěnovým PVC samolepícím  páskem  nalepeným  na konstrukci  a  fólie  je  k  němu  přitlačena kovovým  děrovaným  profilem,  který  je kotven do konstrukce kotvami s roztečí 150 mm. Děrované profily musí  být  kladeny s mezerou max. 5 mm a v mezeře musí být
samolepící pásek průběžný. 

Vakuové ventily musí být osazeny podle techniky zpracovaného podkladu a osazení ventilů  je  technickým  zástupcem  firmy Protan zkontrolováno. Rozmístění ventilů je závislé  na  mnoha  aspektech.  Na  tvaru budovy,  umístění  budovy  v  terénu, nástavbách  na  střeše,  na  sklonu  střechy atd.  proto  je  nezbytné,  aby  návrh rozmístění vakuových hlavic vyšel od firmy Protan.  Ventily se opracují  detailovou fólií nebo originální tvarovkou.

Montáž  probíhá  pod  průběžnou kontrolou technického  oddělení  firmy Izolprotan s.r.o.,  která zajišťuje po dohodě také šéfmontáž zkušenými pracovníky.

Tepelná  izolace v  souvrství neovlivňuje  funkčnost  vakuového  efektu. Případnou separační  geotextilii  je potřeba  svařit v přesazích, aby se neshrnovala. Při vlastní  realizaci je potřeba si uvědomit,  že až do doby dokončení není systém funkční a proto je potřeba sledovat vývoj  počasí a realizaci dělit do pracovních fází. Vždy lze souvrství  provizorně  ukončit  v  ploše vzduchotěsným páskem s profilem, aby se uzavřelo před blížící se bouří.

Efektivní a spolehlivé řešení izolace střech

Důvodem  použití  vakuového systému kotvení je jeho spolehlivost díky technické kvalitě a ekonomická stránka. Používá  se  všude  tam,  kde  hydroizolaci nelze  kotvit  z  důvodu  chybějící  nebo problémové  nosné  vrstvy,  do  které  je potřeba  kotvit.  Jedná  se  o  rekonstrukce promáčených  střech  s  rozpadlou betonovou  mazaninou,  se  spády vytvořenými  násypy  a  nosnou  vrstvou hluboko v souvrství, kotvení do žebírkových panelů  atd.  Dále  tam,  kde  není  vítané perforování  parotěsné  zábrany,  například na  střechách  nad  bazény.  Druhá  oblast vhodného použití je na objektech, kde není možné  hydroizolaci  kotvit,  ale  ani  ze statických  důvodů  přitížit.  V dnešní  době přichází  do  úvahy  i  objekty,  které  se  již běžně  zateplují  vysokou  vrstvou  tepelné izolace  a  kotvení  je  náročné  i  drahé vzhledem  k  délce  kotev.  Ekonomická stránka je u výše zmíněných realizací v dnešní době zajímavým aspektem.

Hydroizolace plochých střech pomocí vakuového kotvení

  • Hydroizolace plochých střech
  • Hydroizolace plochých střech
  • Hydroizolace plochých střech
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti