Upravit stránku

V průběhu letošního léta byla zrekonstruována střecha kostela U svatého Prokopa v Praze Butovicích. Původní plechovou falcovanou krytinou zatékalo, problematické bylo zejména období hromadění a odtávání sněhu. Plechová krytina byla odstraněna, narušená místa dřevěného záklopu byla vyměněna a po položení pojistné a parotěsné vrstvy byla aplikována hydroizolace Protan SE 1,6 mm. Odvětrání meziprostoru bylo zajištěno větracími komínky, které jsou vyrobeny pod úhlem tak, aby ve výsledku byly svislé. Do úžlabí pod okny bylo aplikováno vyhřívání pro odtávání sněhu. Aplikací PVC hydroizolace Protan zůstal zachován vzhled objektu za současného odstranění zatékání do objektu komplikovanými detaily, které pro PVC izolace nejsou problémem. 

  • Druh budovy: Komunitní centrum a kostel U Sv. Prokopa
  • Město: Sluneční náměstí, Praha 5 - Butovice
  • Produkt: Protan SE 1,6 mm
  • Velikost: 400 m2
Nahoru